onsdag 2 maj 2012

Skyltvandringen - Check!


Nu är de nya skyltarna i Stadsträdgården, Boulognerskogen och på Gamla kyrkogården invigda! I ett alldeles vårljummet Gävle höll jag ikväll en vandring i spåren av skyltarna. Och vad många personer det var som ville gå med! Mot slutet av vandringen hade jag fler än 80 åhörare!

Genom skyltarna vill vi väcka ett intresse kring Gävles bebyggelse- och kulturhistoria! Skyltarna är på intet sätt heltäckande i sin information. Här får bara plats korta texter. Inte sällan utgår vi från ett äldre fotografi då vi beslutar om vad vi ska skriva om på skyltarna. På sikt är målet att utöka de korta skylttexterna med än mer fördjupade texter. Både skylttexter och de fördjupade texterna är tänkta att publiceras på Gävle kommuns hemsida.

Ta en tur i Stadsträdgården, Boulognerskogen och på Gamla kyrkogården! Nya skyltar finns vid:
Badhuset Najaden vid Carl Milles Fem musicerande genier (Nästa vandring uttalar jag verktiteln rätt, jag lovar!)
Strömdalens värdshus, vid Strömdalsbron
Stadsträdgården, vid Prostholmarna i svackan nedanför kraftverksbron
Boulognerskogen, nästan vid bryggan i Boulognerskogen
Gustavsbro, vid, just det  - Gustavsbro
Gamla kyrkogården på just Gamla kyrkogården
Spårvägen, i västra delen av Agnes von Krusenstiernas allé
Konst i det gröna, i Agnes von Krusenstiernas allé, invid lekparkens öppna gräsyta

Inga kommentarer: