fredag 18 maj 2012

Dagens boktips - Handbok i målning * 2

I varje bokhandel och i större varuhus finns det som bekant gott om "Gör det själv-böcker" som instruerar i allt från flugbindning och kakbakning till ljusstöpning och altanbygge. Det här är dock inget nytt fenomen för även under 1900-talets första hälft var det också populärt med handböcker av olika slag med titlar som Envar sin egen bokbindare, Framgång på affärsmannabanan eller vad sägs om bantningsboken Konsten att magra. Handböcker av detta slag blir inom vissa områden ganska snart omoderna, men de som behandlar byggnadsvårdens ämnesområden kan faktiskt fortfarande innehålla många råd som man kan ha nytta av. Dessutom är det ju även intressanta då skrifterna berättar en hel del om vad som var modernt inom byggnadsområdet och vilka metoder som förespråkades under en viss tid.

Jag har nyligen själv köpt två handböcker av detta slag, båda med titeln Handbok i målning och utgivna 1946, men med olika författare och utgivna på skilda förlag. Redan i inledningen påtalas i en av skrifterna att råden i första hand riktar sig till amatörer:
"...för de många, som på lediga stunder vilja utföra enklare målningsarbeten för egen räkning. Följas de råd och anvisningar, som här ges, kan envar uppnå ett någorlunda gott resultat, samtidigt som man slipper bråka sin hjärna med att söka utfundera det ena eller andra förfaringssättet, vilket i så fall får sökas ur experimenterande och ofta resulterar i helt eller delvis misslyckande".

Här kan man bland annat få lära sig hur man kokar tapetklister, spänning av papptak, marmorering och till och med billackering (dock endast av "gamla skamfilade vagnar") men även på köpet få en del råd om hur sportstugan bör inredas och utrustas:
"Då man på sådana kortare sportutflykter i allmänhet har färdiglagad mat eller s.k. matsäck med sig, torde kök med kokspis, kokärl m.m. knappast vara behövligt. Ett lämpligt antal sovplatser i form av väggfasta bänkar, ett större furubord och några stolar (i furu) i s.k. allmogestil är i de flesta fall allt vad som behövs."

Nu kanske man inte direkt ska följa alla råd i böckerna, exempelvis om ommålning och avlutning av äldre möbler mm, men på det hela taget finns det nog en hel del tips och metoder som säkert kan vara bra att känna till även för den som ger sig i kast med målningsarbete nu för tiden. Eller som en av handboksförfattarna avslutar sitt förord:
"Emot fullständigt misslyckande är emellertid var och en händig och av intresse för saken besjälad person garderad, om denna boks anvisningar följas."

1 kommentar:

Albin sa...

Jag läste en av dem (den färglada) när vi tog våra fösta stapplande linoljesteg. Matnyttig!