fredag 30 mars 2012

Sista dagen som landsantikvarie.

Idag jobbar vår museichef Peder Mellander sin sista dag på Länsmuseet Gävleborg. I söndags hölls en avtackningsfest i landsantikvariens ära. Året då Peder började arbeta på museet var 1982. Temat på festen var därför 1980-tal! Detta förklarar vår något omoderna uppsyn på bilden ovan.

pedermuseet

“Peder har arbetat för bevarandet av många kulturhistoriskt intressant byggnadsverk i länet, – Dellenbanan, Länsfängelset och Segerstabron för att bara nämna några. […] Peders vinnande sätt, hans framträdande humor och förmågan att “ta folk” har bidragit till att Peder varit en mycket uppskattad såväl arbetskamrat som chef". Så beskrivs Peder Mellander i förordet av boken Peder Mellander och Museet 1982-2012 .

Boken består av en samling artiklar som är skrivna som nedslag i verksamheten under Peders 30 år på Länsmuseet Gävleborg . Den kommer snart att finnas att låna på kommunbiblioteken!

Inga kommentarer: