tisdag 6 december 2011

Bakom port 6 finner vi:


Sessionssalen i Färila gamla kommunalhus!

Mellan Färila kyrka och klockargården ligger den stora rödmålade panelade timmerbyggnad som under lång tid fungerade som Färila kommunalhus. Byggnaden uppfördes i mitten av 1840-talet som Färilas första skolhus och har senare även fungerat som kommunalhus, bibliotek, skola på nytt samt dessutom inrymt polisstation med arrestlokaler. Under cirka tio år gick huset under namnet Föreningarnas hus och var då en mötesplats för bygdens föreningar. För närvarande bedrivs ungdomsverksamhet i delar av huset och diskussioner pågår om byggnadens framtida användning. En trappa upp ligger sessionsalen, komplett bevarad med tidstypisk inredning från 1950. Sessionssalen är ett av få bevarade kommunala sammanträdesrum i vårt län från tiden innan de stora kommunsammanslagningarna på 1970-talet. Sedan 1973 är Färila en del av Ljusdals kommun, men än finns alltså fortfarande sessionsionssalen kvar, men det är tyvärr osäkert hur länge till...

Inga kommentarer: