söndag 18 december 2011

Bakom port 18 finner vi:


Den södra stugan i bostadshuset "Öst på gården" på Ersk-Mats i Hassela!

Vi befinner oss nu i en av de allra nordligast belägna hälsingegårdarna, nämligen vid Ersk-Mats i Hassela, som är en visningsgård och dessutom byggnadsminne. Gården anlades på 1770-talet som en ensamgård av ättlingar till de svedjefinnar som hade bosatt sig i detta område i början av 1600-talet. Hela gården har en ålderdomlig prägel med omålade byggnader och genom varsamma renoveringar har denna karaktär kunnat bevaras. Gården består av cirka 15 byggnader, bland annat två bostadshus ett stort ladugårdskomplex sammanbyggt med bakstuga, stall, sommarladugård, härbre, vagnslider och dessutom ett vattenverk som nu under hösten har renoverats. Fotot ovan är taget i bostadshuset "Öst på gården" där flera rum har kvar inredning från tiden kring 1906. Ersk-Mats besöks årligen av tusentals besökare som vill uppleva lugnet och stillheten vid en äldre kulturmiljö i utpräglad skogsbygd. Läs mer om gården på kommunens hemsida som du finner HÄR.

Inga kommentarer: