torsdag 10 november 2011

Ute med ett proffs


Jag arbetar just nu med antikvariska förundersökningar av två gravkapell på Gamla kyrkogården i Gävle. Genom arkivsök försöker jag få fram information om hur kapellen kan ha sett ut ursprungligen och hur de har förändrats genom tiderna.

Här ovan ser ni Elfbrinkska gravkoret som uppfördes 1842. Syskonen Elfstrand; Per, Ulla (gift Elfbrink) och Marie (gift Göransson) lät uppföra gravkapellet. Per Elfstrand var riksdagsman, skeppsredare, grosshandlare och järnbruksägare. Hans systrar gifte in sig i bruksägarsläkter. Elfbrinks ägde Mackmyra och Göransson blev sedermera grundare av Sandvikens järnverk.  

Har kapellets fasader alltid varit gula? Igår var jag och konservator Per Mattson på plats och Per tog putsprover på fasaden.


Med en liten kniv till hjälp hackar Per ur små bitar ur putsen. Det är viktigt att alla skikt kommer med. (Bitarna tas med fördel från något skyddat hörn och allra helst från byggnadens norrsida.) Sen lägger han ner skärvorna i fiffiga små plåtaskar. Om jag har förstått det hela rätt så slipar han bitarna på snedden, så att alla ev. färgskikt kommer fram tydligare. Dessa analyserar han sedan och kommer så småningom fram till de olika kulörernas färgkoder.

Enkelt uttryckt.

Jag tycker dock att det hela verkar mycket komplicerat!

En putsad yta på den norra fasaden. Här finns stora skador. Om man tittar riktigt noga kan man se ett underliggande skikt som är ljust grått och fint krackelerat. Kapellet har, utan att proverna är analyserade, med största sannolik alltså varit ljust grått under någon period. Ytorna förefaller vara målade med oljefärg.
Det här är Enneska gravkoret. Det är kyrkogårdens äldsta byggnad, uppförd redan 1821 av grosshandlare Per Ennes. Redan för flera år sedan gjorde Per Mattsson kulöranalyser på byggnaden. Koret har varit gult och vitt redan tidigare, men endast de slätputsade ytorna har varit gula då.

Båda byggnaderna ska rustas utvändigt inom några år. Återstår att se vilken färgsättning de kommer att ges då!

Inga kommentarer: