tisdag 14 juni 2011

Begeistrad. Bedrövad.Jag har varit med Gefle Dagblad för att titta lite närmare på Villa Sjötorp. Huset är varken en villa eller ett torp som man kan tro av namnet, snarare ett småskaligt sommarpalats! Det ligger på Norrlandet utanför centrala Gävle, ett område där borgerligheten byggde sina sommarnöjen omkring slutet av 1800-talet. Villa Sjötorp är en av de ståtligaste och definitivt en av de mest välbevarade sommarvillorna som finns kvar. Som en extra bonus omsluts huset av en intressant park, där det finns inplanterade exotiska träd och ett rikt fågelliv.

Längs kustremsan finns också Gävle hamn där import och export av varor på väg in och ut i världen sker. Hamnen expanderar, både i omsättning och i markyta. Nu når hamnens verksamhet med magasinskomplex bara några hundra meter från Sjötorp. Hamnen vill bygga ut ännu mer. Man anser sig vara i behov av en järnvägssträcka som skulle ledas rakt in i Sjötorps trädgård.

Det geografiska området är av riksintresse BÅDE för hamnen och för kulturmiljön. Här finns en uppenbar konflikt alltså. För att komma vidare har kommunen gjort en utredning som presenterar tre olika alternativ:

1. Bevara och restaurera Villa Sjötorp samt parken i största möjliga utsträckning. Byggnaden skulle kunna användas som kontor. Järnvägen med lastgata för tunga fordon skulle sluta 50 meter från byggnaden. 

2. Flytta Villa Sjötorp till en annan plats på Norrlandet och renovera byggnaden för permanentboende. I princip hela parken tas i anspråk som industriområde för hamnverksamheten. 

3. Rivning av Villa Sjötorp. I princip hela parken tas i anspråk för hamnverksamheten.

Oavsett vad som tillslut beslutas kommer det att få negativa konsekvenser för kulturmiljön. Inga alternativ för annan sträckning eller annan lösning av järnvägstranporten anges. De båda riksintressena borde ha lika mycket existensberättigande, men eftersom fastighetsägaren hamnen kan visa sin vinst och förlust i kronor och ören, tilll skillnad mot natur- och kulturhistoriska värden som inte kan ges en prislapp, får de kommersiella intressena företräde.

2 kommentarer:

Linda sa...

WOW! Jag blev just kär. Vilket hus! :)

Maritha sa...

Vilket hus! Så vackert! Skulle gärna bo i det huset! Jag hoppas att de tar till vara på huset och parken!