måndag 15 maj 2017

Mer mosaik!

Kommer ni ihåg när vi dokumenterade glasmosaik i trapphus i Gävle för snart två år sedan? Allt detektivarbete startade ju tack vare en inkommande fråga från Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie vid Kulturparken Småland.

Nu är hans bok Kosta mosaik, glas uppåt väggarna, färdig, och vi har förärats ett exemplar. När vi åter öppnar upp museet den 21 oktober i år, kommer vi att ha boken till försäljning i museibutiken.

I text guidar Palmblad läsaren genom bland annat tillverkningsprocesser, olika formgivare och kvinnornas viktiga roll på fabriken, allt illustrerat med mängder av smarriga och inspirerande foton! Gävle finns representerat i boken genom ett foto på en av de fantastiska utsmyckningarna på Urbergsterrassen.Inga kommentarer: