tisdag 24 maj 2016

Glasmosaik - föreläsning och vandring!
Välkomna till en spännande föreläsning om fasad- och golvmaterialet glasmosaik. Under början av 1960-talet gjorde bostadsbolaget Gavlegårdarna en jättebeställning av glasmosaik från Kosta. Beställningen är den näst största beställningen av glasmosaik, som utgått från företaget. Gavlegårdarna använde mosaiken till utsmyckningar i både trapphus och våtutrymmen. Många utsmyckningar finns ännu bevarade.

Föreläsningen tar avstamp i beställningen och för oss vidare in i Kostas produktion av materialet. Efter föreläsningen besöker vi flera av de utsmyckade trapphusen i bostadsområdet Urbergsterrassen.

Datum: onsdagen den 25/5
Tid: klockan 16 och klockan 18. Observera att evenemanget ges vid två tider, pga att föreläsningssalen rymmer ett begränsat antal deltagare.
Samling: Tomaskyrkan i Gävle
Föreläsare och ciceroner: Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie från Kulturparken Småland och Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg

Frågor: Ulrika Olsson, 026-65 56 34 eller ulrika.olsson@xlm.se

Inga kommentarer: