fredag 13 mars 2015

Göran Severin är död

goran_severin

Gävleprofilen Göran Severin har gått ur tiden efter en tids sjukdom. Han blev 75 år gammal. Med sitt mångåriga engagemang i Gästriklands kulturhistoriska förening, Pensionärsförbundet i Gävle, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund och Arkiv Gävleborg, lämnar han nu ett stort tomrum efter sig. Vi som arbetar på museet träffade ofta Göran i och med att han sedan många år tillbaka satt som hembygdsrörelsens representant i Länsmuseets styrelse. I Göran mötte vi en glad, ödmjuk och mycket kunnig person som alltid såg till museets bästa, som alltid var villig att dela med sig av sina kunskaper till oss men som också uppskattade att ta del av våra berättelser och upptäckter.

När en så aktiv person som Göran Severin plötsligt försvinner blir det väldigt tydligt vilken stor betydelse en enskild person kan ha. Vårt läns föreningar och kulturliv kommer i framtiden att behöva personer som likt Göran Severin är beredda att dela med sig av sin kunskap och skapa engagemang för ideella syften.

Fotot ovan är från den kyrkogårdsvandring som vi anlitade Göran till att hålla på Gamla kyrkogården i Gävle hösten 2012. Att han var en populär föredragshållare kan ni själva se på publikmassan. Närmare 100 personer deltog i vandringen.

Fotot överst har vi lånat från Gavledraget.

Inga kommentarer: