torsdag 11 december 2014

250-åriga orgelpipor ljuder igen!Mitt i kyrkan står tiotalet personer, alla vända mot väster och med blickarna riktade upp mot läktaren och den centralt placerade läktarorgeln. Ingen säger något, men plötsligt bryts den andäktiga tystnaden av en hög och klar orgelstämma som sedan får sällskap av fler samtida orgelstämmor. Vi befinner oss på orgelbesiktning i Ljusdals kyrka och för första gången på över 80 år ljuder de 250-åriga piporna i Ljusdals kyrkas 1700-talsorgel igen.

När Ljusdals församling i mitten av 1760-talet sedan skulle förse sin relativt nybyggda kyrka med ett nytt orgelverk vände de sig till en av landets då mest välkända orgelbyggare, nämligen orgelfirman Gren & Stråhle i Stockholm. Den nya orgeln byggdes under 1764 och i början av 1765 var den klar för avsyning. Detta instrument kom sedan att användas i över 160 år innan orgeln 1931 ersattes av ett nytt stort orgelverk konstruerat och byggt av Setterqvist och son i Örebro. 1700-talsorgelns fasad behölls dock, men av de synliga piporna var endast en ljudande.

Orgelstämmor till 1700-talsorgeln utlagda på den nya körplatsens avsatser.
Orgelpipor som är insatta i 1700-talsorgeln.
Redan när 1700-talsorgeln plockades ned fanns en diskussion inom församlingen att denna orgel borde renoveras och återuppsättas på läktaren igen. Genom årens lopp har ett antal utredningar gjorts och 1700-talsorgelns delar har genom otaliga flyttar och stundtals rätt omild behandling blivit skadade. Jag har varit inblandad i detta projekt ända sedan jag började på Länsmuseet 2003.

Hösten 2013 inleddes den stora restaureringen av Gren & Stråhleorgeln av Bergenblad och Jonssons orgelbyggeri i Nye, Småland. Den ursprungliga orgelfasaden har flyttats närmare läktabarriären och bakom denna har 1700-talsorgeln återuppbyggts med återanvändande av de äldre piporna och övriga delar som fanns bevarade från ursprungsorgeln, ett enormt rekonstruktionsarbete, som bland annat har utförts med utgångspunkt från andra samtida orglar och med en annan bevarad orgel från samma orgelbyggare delvis som förlaga. Parallellt med detta arbete genomgår även 1930-talsorgeln en omfattande restaurering av orgelfirman Åkerman och Lund orgelbyggeri i Kista för att återfå sin ursprungliga klangbild. På läktaren har Gamla trähus utfört ombyggnadsarbeten och skapat en anpassad körplats.

Setterqvistorgeln med sin nya främre fasad.
Det har varit väldigt intressant att följa detta projekt som antikvariskt medverkande och det var spännande att idag få höra orgeln ljuda igen i kyrkorummet. Vill du själv höra hur Gren & Stråhleorgeln och Setterqvistorgeln låter får du inte missa att besöka Ljusdals kyrka helgen 7-9 februari då återinvigningen av båda orglarna är tänkt att äga rum. Mer detaljerat program kommer färdigställas senare.

Inga kommentarer: