tisdag 19 augusti 2014

Dags för rundvandring: Ljusdals köping 100 år


Vi befinner oss i mitten av 1910-talet. Det har blivit höst i den nyblivna köpingen och trots hotande världskrig i omvärlden fortsätter de styrande i Ljusdals köping att planera för ortens utveckling. Arbetet med den nya stadsplanen pågår för fullt. Nya gator och kvarter ska anläggas och frågorna som måste lösas är många. För att ge en liten inblick i hur Ljusdals samhälle kan ha sett ut för 100 år sedan och vilka frågor som då troligtvis stod på agendan inbjuds härmed alla intresserade att följa med på en rundvandring i de centrala delarna av Ljusdals centrum på torsdag 21 augusti. Samling i Collinparken klockan 18:00.

Rundvandringen som är kostnadsfri leds av Anders Assis från Ljusdalsbygdens museum och mig och beräknas ta en dryg timme. Rundvandringen anordnas av Ljusdalsbygdens museum, Länsmuseet Gävleborg, Studiefrämjandet, Svenska turistföreningen Ljusdal samt Museets vänner Ljusdalsbygdens museum. Alla är varmt välkomna!

Inga kommentarer: