onsdag 9 april 2014

När Ivar slet av stallstaket på Ersk-Mats

Vägen ned till Ersk-Mats 8 april 2014.
Våren har nu som bekant anlänt till de flesta platser i Gävleborg, men i Hasselaskogarna i länets nordligaste del är det ännu full vinter. Detta var tydligt när jag igår besökte den byggnadsminnesförklarade Ersk-Matsgården 13 kilometer nordväst om Hassela kyrkby. Då vägen sista biten ned till gården var oplogad fick vi gå längs en upptrampad gångstig i snön. Inne på gårdsplanen var det ännu ett par decimeter snö och där det drivit ihop intill en av byggnaderna upp emot en meters snödjup. Anledningen till mitt besök på gården en oväntad visit i höstas av en viss Ivar, det vill säga stormen Ivar, som drabbade Jämtland, Medelpad och dessa delar av Hälsingland hårt i december ifjol.

Stallsbyggnaden, uppförd av virke fällt 1848-1853, utan tak efter stormen Ivars härjningar i december 2013.
Endast ungefär 1/6-del av taket på stallsbyggnaden återstod efter stormen Ivar.
På Ersk-Mats fick stormen tag i yttertaket av pannplåt på stallsbyggnaden och när detta började lossna rev det med sig ett äldre underliggande spåntak och stora delar av takkonstruktionen. En del plåtar och delar av takkonstruktionen hamnade på gårdsplanen och skadade där några av de omgivande båda bostadshusens fönster, medan andra takplåtar hamnade över 50 meter från gårdsplanen vid ett närbeläget skogsbryn. Som tur var besökte representanter för gårdens stiftelse Ersk-Mats i höstas direkt efter stormen och ordnade en provisorisk täckning med presenningar på den taklösa stallsbyggnaden, men de stora snömängderna under vintern har gjort att dessa presenningar rasat ihop av snötrycket och lämnat byggnaden utan tak. Vatten har därför även runnit in i pigkammaren och lett till mögelbildning på väggar, tak och möbler.

Utedasset i stallsbyggnaden har blivit taklöst sedan yttertaket försvann.
Vid besöket fanns även representanter för Nordanstigs kommun, stiftelsen Ersk-Matsgården och en byggnadsvårdsfirma på plats för att gå igenom vad som kan göras. Det som närmast står på tur blir sannolikt en provisorisk täckning av taket tills byggnaden kan genomgå en ordentlig takrenovering. Jag tänkte vi skulle fortsätta följa detta projekt här på bloggen, så jag lovar att återkomma längre fram och berätta mer om vad som sker i detta ärende.

Inga kommentarer: